Monte Sant´Angelo - San Giovanni Rotondo 
 
 
 
 
San Giovanni Rotondo je mesto s 26 tis. obyvateli. Jeho náboženská tradice je pripomínaná mestskými oslavami, jako napr. ozdobení soch Madon (zdobí se šperky), které se odehrává v ulicích staré cásti mesta ve vecer 15. srpna.  
 
Dalším duležitým svátkem je Sv. Maria delle Grazie (díkuvzdání) ve dnech 8., 9., 10. zárí. V této príležitosti se vzácný obraz Madony prenese do materského kostela, kde zustane po 3 dny. Historické centrum mesta je prevážne obytnou zónou. Aktivity obchodne-turistické jsou zastoupeny velkým prívalem turistu spojených s vírou – návšteva nového kostela a krypty, kde je uloženo telo Sv. Padre Pia. V San Giovanni Rotondu najdete nescetné množství kostelu. 
 
 
 
 
 
Monte Sant´Angelo je mesto s 13,8 tis. obyvateli. Ekonomika mesta je predevším zastoupena zemedesltvím a potravinárskou výrobou. V dnešní dobe se rozrustá také turistika spojená s náboženským putováním ke kostelu Sv. Archandela Michaela, o který se starají bratri Michelitové. Tento kostel se zrodil v roce 1000, mezi 1086 a 1105 byl soucástí hlavního mesta rozlehlého majetku Normanu. Podle legendy se Archandel  Michael obevil pred jeskyní v letech 490, 492 a 493. Svatyne Sv. Archandela Michaela, kde se nachází známá jeskyne Archandelova, je již po staletí soucástí poutí, které meli zacátek na Moint Saint Michel a procházeli celou Evropou pres svatou cestu Longobardu.  
 
Ke shlédnutí je i normánský hrad, založený v roce 1494 rodem Aragoncu. V 16. stol. spadá pod Království neapolské a v 18. stol. je soucástí Království italského
 
 
 
product by Martina Suchankova Ascoli 
copyright © 2007-2009 All rights reserved